Jak správně nalepit fototapetu

Jak správně nalepit fototapetu
Nejprve se ujistěte, jaký materiál tapety jste zakoupili. Na I-LIVING najdete dva druhy: papírové a vliesové, způsob lepení se u nich odlišuje. 
 
A.
Příprava povrchu.
Příprava povrchu stěny je zásadním krokem: většina nesprávně pověšených nástěnných dekorací je způsobena špatně připravenou podkladovou plochou. Proto by povrch měl být: čistý, suchý, bez vad, pevný, stejnoměrný, plochý a s normální absorpcí. 
Především je třeba odstranit staré tapety, pokud na stěně byly. Původní staré tapety mohou na podkladu způsobit rychlejší schnutí tapety než podkladu (stejný problém vzniká i při vytápění prostor během tapetování). Vznikají tak mezery mezi tapetami a nová tapeta na stěně nedrží. Nikdy netapetujeme v blízkosti puštěného radiátoru!

Podkladová plocha pod tapety musí být pevná savá. Podklad je buďto schopný absorbovat vlhkost (je savý – beton, dřevo, cihla, přírodní kámen, sádrokarton, …), nebo hutný a tedy nesavý (umakart, kov, plast, linoleum, PVC, …). Tradiční tapetování se přitom provádí zásadně na savé povrchy. U povrchů nesavých musíme zvýšit jejich nasákavost, proto se omítají, přestěrkovávají, nebo je z nich naopak odstraněna barva. Jestliže není možné zvýšit nasákavost povrchu, musíme zvolit tapetu, která umožňuje odpařování vlhkosti v lepidle přes svou strukturu. Kromě pevnosti a nasákavosti je též důležitá hladkost podkladu, respektive rovnost, bez prasklin. Podklad by také neměl obsahovat chemické látky, které omezují přilnavost tapet. 

Pevnost tradiční omítky, která bývá pod tapetami, poznáme jednoduše, když po ní přejedeme dlaní. Jestliže se na ruku lepí zrnka prachu a barvy, podklad není pevný. Použít můžeme také lepicí pásku, což je ještě vhodnější způsob. Pevnost podkladu zvýšíme jeho důkladnou penetrací. Penetrace je také vhodná pro zvýšení či naopak snížení nadměrné nasákavosti podkladu. V zásadě je vhodné použít penetrační nátěr vždy.

Problém může představovat i nadměrná vlhkost omítky. Zjistíme ji vlhkoměrem, použít ale můžeme i velice jednoduchou metodu. Na stěnu přilepíme lepící páskou kus fólie (0,5 či 1 m2). Pokud ji po 24 hodinách sejmeme a pod fólií je kondenzovaná vodní pára, je třeba stěny vysušit například tepelným zářičem, vytopením místnosti, nebo speciálním vysoušečem. Další problém představují mastné skvrny od oleje či dehtu, jelikož mohou způsobit skvrny na tapetách. Navíc je takový podklad nepřilnavý pro lepidlo i tapetu. Mastné skvrny je proto třeba odstranit k tomu určeným chemickým přípravkem. 

Nakonec je třeba odstranit praskliny, hřebíky, skoby či hmoždinky. Co nelze či nemá smysl vyjmout, to přetmelíme, stejně jako všechny praskliny v omítce. Jakékoli zbytečné narušení hladké plochy tapetované stěny představuje při lepení tapet problém. Ke tmelení je nejvhodnější použít pružný spárovací tmel, třeba stěrku na bázi sádry. S tradiční sádrou se pracuje poměrně špatně, vlastnosti současných tmelů jsou o třídu lepší.
 
Potřebné vybavení:
Houba
Kbelík
Lepidlo na tapety
Štětec na lepidlo
Štětec na tapety
Řezák
 
Doporučené vybavení:
Stůl pro nanášení lepidla
Železné pravítko
Olovnice nebo vodováha
Tyčka na míchání
Váleček
Svinovací metr
 
B.
Příprava lepidla.
 1. Kbelík naplňte množstvím studené vody.
 2. Za stálého míchání pomalu přidávejte lepidlo.
 3. Poměr míchání se liší výrobce od výrobce.
 4. Pro dosažení optimální konzistence přilévejte lepidlo podél okraje nádoby.
 5. Směs nechte chvíli stát, poté znovu zamíchejte. 
C.
Lepení papírových tapet a fototapet:
Štětcem rozetřete lepidlo na pruh tapety tak, že začnete uprostřed a budete pokračovat k okrajům. Ujistěte se, že lepidlo je rozetřeno rovnoměrně po celém povrchu včetně okrajů. Přeložte oba konce pruhu do středu strany potřené lepidlem a nechte promočit.
Nechte ležet cca 5 minut tak, aby pruh nasákl lepidlem a vrátil se na svou původní velikost.
 
Další kroky dle konkrétního modelu (dveřní formát, deco formát, velký formát, obří formát, koláž, role)
 
DVEŘNÍ, DECO a GIANT FORMÁT (90x210 cm, 158x232 cm, 315 x 232 cm – 2, 3 nebo 4 dílný)
 
D.
Věšení pruhů tapety:
Doporučujeme začít s nejspodnějším pruhem.
 1. Přiložte první pruh ke spodní části dveří nebo stěny.
 2. Štětcem na tapety zbavte tapety bublin tak, že jej budete vyhlazovat směrem odshora dolů a od středu k okrajům.
 3. GIANT: Pověste druhý pruh vedle prvního tak, aby se lehce překrývaly (přibližně o 5 mm). Umístěte pruh a upravte ho příčným tahem do požadované pozice. DVEŘNÍ, DECO: pověste druhý pruh nad první.
 4. Použijte stejnou techniku pro třetí pruh.
 5. Válečkem vyhlaďte spoje. 
E.
Řezání.
Pokud je to nezbytné, železným pravítkem a řezákem ořízněte vrchní a spodní část tapety.
Vlhkou houbičkou opatrně odstraňte přebytečné lepidlo.
 
OBŘÍ FORMÁT (XXL, 360x253 cm, 8dílný)
 
F.
Vyměření stěny.
S věšením tapety začněte v rohu. S použitím olovnice vyznačte tužkou vertikální linku tak, aby její délka odpovídala šířce jednoho pruhu tapety bez dvou centimetrů (kvůli vyrovnání případných stěnových nepřesností).
 
G.
Věšení pruhů tapety:
Doporučujeme začít s nejspodnějším pruhem nalevo.
 1. Rozložte první polovinu pruhu a přiložte ho ke spodní části zdi rovnoběžně s nakreslenou linkou tak, aby ji pruh zároveň přesahoval o 2 cm.
 2. Štětcem na tapety zbavte tapetu bublin tak, že jej budete vyhlazovat směrem od shora dolů a od středu k okrajům.
 3. Olovnicí ověřte správnou polohu tapety.
 4. Přiložte druhý pruh k prvnímu tak, aby se lehce překrývaly (přibližně o 5 mm). Umístěte pruh a upravte ho bočním tahem do požadované pozice.
 5. Použijte stejnou techniku pro další dva pruhy.
 6. Válečkem vyhlaďte spoje. 
H.
Řezání.
 1. Pokud je to nezbytné, železným pravítkem a řezákem ořízněte vrchní a spodní část tapety.
 2. Vlhkou houbičkou opatrně odstraňte přebytečné lepidlo. 
KOLÁŽ – 64 dílů
 
I.
 1. Rozmyslete si rozmístění jednotlivých listů na stěně a načrtněte si tužkou jejich umístění. Umístění stěžejních dílů si vyznačte skutečně pečlivě.
 2. Jednotlivé díly lepte ve stejném principu, jako u bodu B a C – příprava lepidla a lepení pruhů. Následně je i stejným způsobem vyhlaďte.
 3. Pokud se jednotlivé díky překrývají, ujistěte se, že jsou vrchní díky natřeny lepidlem až ke krajům a rohům.
 
Tipy: Pokud Vám nějaké díly zbyly, proč je nezasadit do rámů a nevytvořit pěkné obrázky? Případně zkuste polepit strop. Kreativitě se meze nekladou. Navštivte www.1wall.cz pro více inspirace.
 
ROLE papírových fototapet
 
Jednoduše lepte odshora dolů. Držte se postupu při nanášení lepidla
 
VLIESOVÉ (NON WOVEN) FOTOTAPETY
J.
 1. Rozměřte stěnu stejným způsobem, jako u papírových fototapet s 8 díly.
 2. Naneste lepidlo přímo na stěnu, ideálně válečkem. Když nanesete lepidlo přímo na rub tapety, nic se nestane, jen je to zbytečně pracné.
 3. Nalepte díky stejným způsobem, jako papírové fototapety. Stejný princip platí u ořezávání a vyhlazování. 
Hotovo? Gratulujeme ! Nyní budou tapety 12 až 24 hodin schnout. Během schnutí musí být zajištěno odvětrávání (ne průvan) a mírné vytápění. Přetopení a přesušení místnosti může způsobit to, že tapety s lepidlem uschnou dříve než stěna a tapeta odpadne.
 
Papírové tapety lze snadno sundat parním čističem nebo po promočení mokrým hadrem. Nevylučujeme však nutnost odškrábat zbytky lepidla a provést mírnou vysprávku zdi. Vliesové tapety lze zpravidla jednoduše sloupnout.
 
Záruka na tapety se vztahuje VÝHRADNĚ na vady materiálu a nevztahuje se na poškození vinou neodborného postupu při výlepu, nevhodného podkladu, nevyhovujících podmínek v interiéru apod. Přejeme, aby se Vám výlep hezky povedl, a tapeta Vám dělala jenom radost !
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
 
Lepidlo obsahuje fungicidy a může být nebezpečné v případě jeho polknutí. V případě polknutí se snažte vyvolat zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.  Zabraňte také vniknutí lepidla do očí. V případě vniknutí lepidla do očí je okamžitě vypláchněte vodou a taktéž vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si umyjte ruce. Chraňte před dětmi a zvířaty.
 
 

Podobné články