Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů

OBECNÉ INFORMACE

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat provozovatele webových stránek www.homeville.cz - spol. UP AND DOWN s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

INFORMACE O MOŽNOSTÍ VRÁCENÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ (povlečení, prostěradla, ručníky ...) 

Kvůli zachování zásad hygieny při vrácení textilních výrobků postupujeme podle následujících pravidel:

 • Plně akceptujeme vrácení zboží nevybaleného, nepraného, nepoužitého, kde se se zbožím seznámíte v takovém rozsahu, jako byste jej kupovali v obchodě (prohlédnete barvu, materiál atd.).
 • Možnost vrácení se vztahuje pouze na tzv. nákup omylem - nesedí rozměr, barva, velikost atd.
 • Není možné vrátit nebo vyměnit zboží používané, znečištěné, vyprané, bez originálního (hygienického) balení.
 • Vrácení znečištěného textilního zboží jsme oprávnění odmítnout kvůli zachování zásad hygieny.

 

POZOR NA PŘEPRAVU

Mějte prosím na paměti, že "ručíte" za to, že se k nám zboží dostane ve výborném stavu. Pokud nám zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení, jsme oprávněni jej odmítnout nebo ponížit vrácenou částku o prostředky na uvedení do původního stavu. 

 

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání a případnou dobírku. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho překontrolování. 

 

ZASLÁNÍ A DORUČENÍ ZBOŽÍ

 • Zboží bez zbytečného odkladu zašlete nebo je předejte na adrese:
  UP AND DOWN s.r.o.
  Pod Soutratím 1559/5
  101 00 Praha 10
 • Zásilku opatřete jasnou identifikací - číslo objednávky, jméno, odstoupení od smlouvy a číslo účtu.
 • Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 
 • V žádném případě nezasílejte vratkové zboží na dobírku - nebude převzato. Peníze vracíme až po překontrolování zásilky. 

 

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží např. poštovné za zaslání zboží zpět na náš sklad.

 

ODPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.